Print Friendly, PDF & Email
Skriven av rogga: 13 mar 2009

Senast uppdaterad: 2018-04-08 10:05:28

 

Om du inte är svensk medborgarre men om du har medborgarskap i något annat EU/EES-land (t ex våra nordiska grannländer) och bor i Sverige, har du en grädd-fil beträffande att få hit din fru/man/partner till Sverige.

Då kan du bjuda hit din fru/man/partner från Filippinerna på besök med Schengen-visum. När din fru/man/partner har varit i Sverige 3 månader kan hon/han hos Migrationsverket söka ett uppehållskort för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare för bosättning hos dig utan att behöva resa hem till Filippinerna och därifrån göra en ansökan om uppehållstillstånd.

Det finns tre fördelar med att söka uppehållsrätt i stället för att söka uppehållstillstånd för din/dina familjedmedlemmar

  1. Ni kan gifta er i Sverige efter att din partner har kommit hit på besök och hon/han kan sedan stanna
    i Sverige och vänta på uppehållsrätt. En viktig dom har fastslagit detta
    http://www.migrationsverket.se/include/lifos/dokument/www/090302204.pdf
  2. Det kostar inget. Ett uppehållstillstånd kostar cirka 500 kr.
  3. Medföljande barn upp till 20 år kan få uppehållsrätt. För uppehållstillstånd gäller gränsen 18 år för
    medföljande barn.

Läs mer om detta på Migrationsverkets hemsida
http://www.migrationsverket.se
under För EU/EES-medborgare – Familjemedlemmar – Flytta till en EU/EES-medborgare – Om du kommer från ett land utanför EU/EES.

Om du är svensk medborgare och bor i ett annat EU/EES-land (t ex Norge men dock ej Storbritannien och Irland) gäller motsvarande regler i det EU/EES-land där man är bosatt.

Se t ex denna länk till Norska UDI. (Norge är inte medlem i EU men däremot i EES)
http://www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=7240

Om man är svensk och bor i Finland söker man uppehållsrätt hos polisen för sig och sin familjemedlem.
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/3263A4FE153F40A8C2256EF60046015B?opendocument

Om man är svensk medborgare och bor i Sverige gäller fortfarande att ens partner ska söka vanligt uppehållstillstånd från sitt hemland och där vänta upp till 6 månader på beslut.