Print Friendly, PDF & Email
Original skrivet av thaikonsult 14 mar 2012 18:17

Senast uppdaterad: 2018-04-08 10:03:29

Sökande som avser att gifta sig, bli sambo eller registrera partnerskap – nyetablerade anknytningar – seriositetsprövningen vid ansökanav uppehållstillstånd.

De viktigaste kraven för att förhållandet ska framstå som seriöst och ansökan ska kunna beviljas är:

 • Att förhållandet har varat en tid
  • Det går inte att ange någon exakt tidsgräns. Ju kortare tid förhållandet har varat desto större krav ställs på hur mycket paret har träffats under denna tid. I andra fall kan förhållandet behöva vara en längre tid för att bli tillräckligt etablerat.
 • Att parterna har träffats i viss utsträckning
  • Här bör tilläggas att man kan upprätthålla även en intensiv kontakt utan att man sammanträffar personligen. Förutom brev och telefonsamtal så är det inte ovanligt att kontakter sker – och förhållanden inleds – med användande av Internet. Det måste dock krävas att paret i vart fall någon gång har träffat varandra.
 • Att de har god kännedom om varandra
  • De bör ha god kännedom om varandra och varandras förhållande i relevanta delar. Vilka delar som är relevanta skiftar utifrån kulturella aspekter. I vissa fall är kännedom om varandras utbildning och arbete viktigt medan det i andra fall är viktigare med kunskap om varandras familjer. Denna bedömning kräver en god kulturkompetens.
 • Att de har ett gemensamt språk att kommunicera på
  • Detta är ett grundläggande krav som också har inverkan på de kvalitativa aspekterna på kriterierna ovan. Inte enbart avsaknaden av ett gemensamt språk bör leda till ett avslag. Om paret trots svårigheterna att kommunicera lyckats få förhållandet att vara en längre tid och då träffats en del och fått god kännedom om varandra bör ansökan kunna beviljas.

Det ligger i sakens natur att det också krävs att både den sökande och referenspersonen har avslutat eventuella tidigare förhållanden och inte fortfarande är gifta eller sammanboende med en annan person. I vissa länder kan det emellertid, av religiösa eller rättsliga skäl, vara svårt att överhuvudtaget genomföra en skilsmässa eller processen kan vara besvärlig och ta lång tid. Även praktiska hinder kan ibland finnas, till exempel om den andra parten vägrar gå med på skilsmässa eller inte kan nås. Det kan därför finnas fall där tillstånd bör beviljas trots att ett tidigare äktenskap inte är formellt upplöst. En förutsättning är dock att det står klart att det finns svårigheter att upplösa äktenskapet och som inte lätt kan åtgärdas samt att parterna rent faktiskt inte längre sammanlever. Dessutom krävs givetvis att det förhållande som ska prövas framstår som seriöst.

Vidare gäller generellt att den omständigheten att paret har eller väntar barn tillsammans väger tungt vid seriositetsprövningen.

Ur Migrationsverkets handbok 2010 sid 54.